Navigácia

AMOS

Občianske združenie AMOS pri ZŠ s MŠ Hany Ponickej

Vážený pán, vážená pani!

Dovoľujeme si Vás osloviť za účelom možnosti poukázania 2% z Vašich daní pre občianske združenie „AMOS“, ktoré pôsobí pri Základnej škole Hany Ponickej v Haliči. Podľa zákona č.561/2001 sa môže každý občan rozhodnúť o tom, ktorému združeniu, či nadácii poskytne sumu 2% zo svojich zaplatených daní v minulom kalendárnom roku. Jedná sa teda o čiastku z financií, ktoré Vám už boli ako dane z príjmu vlani odvedené do štátnej pokladne.

Občianske združenie „AMOS“ je nezisková organizácia, ktorá si vo svojom štatúte vytýčila za hlavný cieľ pomôcť Základnej škole Hany Ponickej v Haliči v tak dôležitej oblasti akou určite vzdelávanie je. Nie je žiadnym tajomstvom, že za posledné roky je školstvo každoročne finančne podhodnotené a pridelené prostriedky v žiadnom prípade nedovoľujú ani najzákladnejšie dovybavenie učebnými pomôckami.

Práve preto sa členovia menovaného združenia rozhodli využiť ponúkanú možnosť a požiadať Vás o poskytnutie spomínanej, aj keď nepatrnej čiastky z Vašich zaplatených daní (závislej od výšky dane z príjmu, minimálne však 3,32€).

V prípade, že na naše oslovenie chcete reagovať kladne, žiadame Vás o skontaktovanie sa s riaditeľstvom školy prípadne s ľubovoľným členom pedagogického zboru od ktorého získate potrebné tlačivá. Rodičia žiakov navštevujúcich našu školu dostanú tlačivá prostredníctvom svojich detí. Právnické osoby vypĺňajú údaje o prijímateľovi vo svojom daňovom priznaní.


Údaje o našom občianskom združení :

Názov: Občianske združenie AMOS
Sídlo: Halič, 985 11, Družstevná 11
Identifikačné číslo: 37822829

Formulár s vyhlásením pre Vašu mzdárku je tu: Vyhlásenie 2% za rok 2021
Potvrdenie: Potvrdenie o zaplatení dane z_príjmov zo závislej činnosti za rok 2021
Pokyny na vyplnennie: Poučenie na vyplnenie

ĎAKUJEME

 

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria