Navigácia

Kompenzácia poplatku v ŠKD

O projekte

Cieľom projektu je podpora účasti sociálne znevýhodnených žiakov na aktivitách ŠKD. Nástrojom na naplnenie cieľa je kompenzácia poplatkov za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, respektíve z rodín v hmotnej núdzi.

Od februára školského roku 2021/2022 sú žiakom zo SZP a HN preplácané náklady na ŠKD.

         

           

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria