Navigácia

Rada školy

Zloženie Rady školy pri ZŠ s MŠ Hany Ponickej

Delegovaní zástupcovia obce (4):

Mgr. Eva Svoradová: svoradka@zoznam.sk
Ing. Martina Nátonová: martina_durikova@post.sk
Ing. Robérta Molnárová: roberta.molnarova@gmail.com
Mgr. Janka Hanusková: j.fajcikova@centrum.sk (podpredsedkyňa)

Zástupcovia pedagogických zamestnancov školy (2):

Mgr. Alena Tóčiková: tocikova.alena@gmail.com (predsedkyňa)
Mgr. Monika Bernátová: bernatovamonika@post.sk

Zástupca nepedagogických zamestnancov (1):

Emília Marčoková: milkamarcokova@gmail.com (zapisovateľka)

Zástupcovia rodičov (4):

Ing. Marcel Lukáč: marcel.lukac@azet.sk    
Veronika Kotmanová: veronika.kotmanova@gmail.com
Ing. Peter Fízeľ: peter.fizel1417@gmail.com
Bc. Veronika Udvardyová: udvardyova.v@gmail.com

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria