Navigácia

Stránky predmetovej komisie Nemecký jazyk

O predmetoch

Predmet Nemecký jazyk je súčasťou moderného školského systému. Nový školský zákon kladie dôraz na výučbu cudzích jazykov. Na našej škole sa Nemecký jazyk vyučuje od piateho po deviaty ročník a to v dvoch variantoch, A variant 2 hodiny týždenne, B variant 3 hodiny týždenne.

 

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria