Navigácia

Ďalšie aktivity

Je fyzika ťažká?

Ak sa to spýtajú deti svojich rodičov, väčšinou dostanú odpoveď v podobe: „...neznášal som fyziku... “ alebo „...nikdy som tomu nerozumel...“ a pod.

My veríme, že u našich žiakov by ste už podobné odpovede nepočuli. Ak by ste čakali, že vám povedia Archimedov zákon naspamäť, ako ich rodičia a starí rodičia, možno by ste boli sklamaní. Namiesto toho by ste však zistili, že dôsledky tohto zákona v praxi sú im oveľa známejšie ako vám. Stretávajú sa s ním už v 6. ročníku, kde skúmajú vplyv hustoty na správanie telies v rôznych kvapalinách.

V 7. ročníku je im striedavo zima aj horúco. Celý obsah je venovaný tepelným javom. V tomto ročníku je zaradený aj nami vytvorený projekt „Meteorológia trochu inak....“, ktorý ich sprevádza 2. polrokom (viac – žiacka prezentácia)

V 8. ročníku sme metódy výučby tematickej časti Optika prispôsobili nášmu materiálnemu vybaveniu, ktoré je lepšie ako na iných školách. Pracujeme s optickými súpravami, na ktorých si dokážeme predviesť aj javy nad rámec bežného učiva.

V 9. ročníku sa venujeme Elektrine. Do učiva máme zaradený projekt „ Po stopách minutej energie“ (viac v prezentácii). V triedach A variantu je učivo  rozšírené aj o tematickú oblasť Astronómia – kde žiaci prezentujú vlastné projekty o telesách slnečnej sústavy. (ukážka žiackej prezentácie)

Viac sa dozviete v našom školskom vzdelávacom programe.

dlhy_zivot_kvapky_final_11.avi

hustota_kvapalin_avi.avi

ked_stipe_mraz_final_11.avi

 

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria