Navigácia

Stránky predmetovej komisie Chémia

Učime na diaľku " korona"

CHÉMIA

Domáce úlohy (korona vírus) pre tých, ktorí nepoužívajú edupage:

7. ročník: Zákon zachovania hmotnosti ( uč. 62-63), Chemické zlučovanie ( uč. 64-65), Chemický rozklad ( uč. 66-65),

8. ročník: Hydroxidy ( uč. 63-67)

9. ročník: Plasty a syntetické vlákna ( uč. 94-97)

Na stránke edupage budú umiestnené  prezentácie a kontrolne otázky

Termín do: 8.4.2020

 

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria