Navigácia

Stránky predmetovej komisie Matematika

Matematika

Domáce úlohy (korona vírus) pre tých, ktorí nepoužívajú edupage:

5. ročník: Delenie so zvyškom ( PZ str. 17/ cv.10,11; celé strany 18,19)

Násobenie spamäti ( PZ celé strany 20- 21 )

6. ročník: Trojuholníková nerovnosť, Vnútorné a vonkajšie uhly trojuholníka ( uč. 50 - 52 - teoria a cvičenia ; PZ str. 30/ cv. 3)

7. ročník: Pomer - Slovné úlohy ( PZ str. 22 - 27 )

9. ročník: Povrch a objem valca ( PZ str. 14 - 16)

Termín do 8.4.2020

Na edupage budú prezentácie a kontrolné otázky

 

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria