Navigácia

Stránky predmetovej komisie Biológia

O predmetoch

Domáce úlohy (korona vírus) pre tých, ktorí nepoužívajú edupage:

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Predmet BIOLÓGIA umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživým zložkám prostredia. Poznanie zákonov, ktorými sa riadi živá príroda, je základom pre pochopenie jej fungovania ako celku a je dôležité pre formovanie citlivého vzťahu k nej. Toto poznanie je zároveň nevyhnutným predpokladom zodpovedného prístupu k celému okolitému svetu, ako aj sebe samému.

 

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria