Navigácia

Stránky predmetovej komisie Geografia

O predmetoch

 

Učebný predmet GEOGRAFIA rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty
Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania
zákonitostí Zeme. Uvedomia si, že dokonalé pohopenie princípov existencie Zeme
im pomôže ju využívať a chrániť.
Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom
geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti
optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom.

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria