Navigácia

Stránky predmetovej komisie Telesná a športová výchova

Naše aktivity

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik prebieha na našej škole každý rok v jesenných mesiacoch na plavárni vo Vidinej. Záujem žiakov o výcvik je veľký.Po finančnej stránke je to prístupné pre viacerých rodičov detí. Podľa začiatočných schopností sú deti rozdelené do viacerých plaveckých skupín ku ktorým sú priradení pedagógovia. Výuka prebieh päť dní. Obsahuje rôzne kroky . Výsledkom je odstránenie strachu detí z vody a kvalitný nácvik viacerých plaveckých techník.

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria