• 2.oddelenie

    • Sme stredná trieda v našej škôlke - detičky vo veku 4 - 5 rokov.
     Spolu nás je 16. Chlapcov je 7 a dievčat 9 . Naše pani učiteľky sú: p.zást. Mgr. Miroslava Švihlová a p.učiteľka  triedna Bc. Bronislava Kamenská.
     V našej triede sa radi hráme, vyrábame, spievame, tancujeme a učíme sa nové veci.