• Zajačiková trieda

        • Tím pani učiteliek sa stará v Zajačikovej triede o deti vo veku 2 rokov. Kladú dôraz na individualitu dieťaťa, režim dňa prispôsobujú návykom detí z domova. Prostredie a celková atmosféra navodzuje pocit domova a bezpečia. Deti žijú v prostredí rovesníkov, učia sa byť kamarátom, a mnoho iného.