Navigácia

COVID - 19

Materiály pre rodičov a zamestnancov

Vážení rodičia, nižšie v texte sú pre Vás umiestnené prílohy, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť pri nástupe alebo opätovnom nástupe žiaka po viac ako troch dňoch do školy. Do piatich dní môžte v tejto mimoriadnej situácii Vaše dieťa ospravedlniť Vy. To znamená, že po opätovnom nástupe do školy napr. po štyroch dňoch predkladá rodič ním podpísané tlačivo o bezinfekčnosti svojhi dieťaťa a ospravedlnenku, ktorou môže dieťa ospravedlniť aj on. Žiak je povinný vždy po takomto prerušení tieto doklady opäť predložiť.

Dokumenty potrebné po 16.9.2020:

Zdravotný dotazník žiaka pri vstupe do školy: Zdravotný dotazník žiaka
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti žiaka: Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti od 16.9.

Vyhlásenie zamestnanca pred opätovným nástupom do zamestnania: Zdravotný dotazník zamestnanca opätovný nástup od 16.9.

Dokumenty potrebné po 9.11.2020:

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti žiaka: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti od 9.11.
Vyhlásenie zamestnanca o bezinfekčnosti: Vyhlásenie zamestnanca školy o bezinfekčnosti od 9.11.

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria