Navigácia

COVID - 19

Materiály pre rodičov a zamestnancov

Vážení rodičia, nižšie v texte sú pre Vás umiestnené prílohy, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť. Žiak potrebuje čestné vyhlásenie od minimálne jedného rodiča. Rodič dieťaťa do 10 rokov musí byť otestovaný a dieťa predloží ním podpísané čestné prehlásenie. Dieťa staršie ako 10 rokov musí byť otestované a preukazuje sa negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní.

Dokumenty potrebné po 12. 4. 2021 do 3. 5. 2021:

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu: Čestné vyhlásenie pre rodiča (od 12. 4.)

Počnúc dňom 3. 5. 2021 rodič ani žiak nepredkladá výsledok negatívneho testu!

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria