Navigácia

COVID - 19

Informácie k nástupu do školy v školskom roku 2021/2022

Aktuálne informácie:

1) Na účel školského vyučovania v škole (prezenčne) a prevádzky školských zariadení sa naďalej predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti - teda po viac ako 3 dňoch pri návrate do školy (hlavne na to dajte pozor po jarných prázdninách). Posielam ho aj v prílohe, je aj na stránke.
2) Čo sa týka ospravedlnenia neprítomnosti žiakov, stále platí počas trvania mimoriadnej situácie:
a) môže rodič ospravedlniť absenciu aj na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka ZŠ, akonáhle je to viac, musí tam byť potvrdenie od lekára!!!
b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (teda dieťa v predškolskom veku),
c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné (všetky ostatné deti v MŠ).
3) v prípade pozitívneho samotestu žiak zostáva doma, ide do domácej izolácie. Jeho spolužiaci naďalej navštevujú školu, ak nemajú žiadne príznaky.
4) ak sa v škole vyskytne žiak alebo učiteľ pozitívny, tak jeho úzke kontakty (spolužiaci, kolegovia) nejdú do karantény (pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia COVID - 19), ale títo žiaci a učitelia musia mať 10 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.
5) tak ako som písal ráno, žiaci už nemajú povinnosť mať v triede rúško, v spoločných priestoroch musia nosiť. To isté platí aj o nás učiteľoch.

 

Prílohy na stiahnutie:

Vyhlásenie o bezpríznakovosti
Oznámenie o výnimke z karantény

Informácie na stiahnutie k AG samotestom:

Návod na použitie samodiagnostického testu
Sprievodca pre samotestovanie na prítomnosť COVID-19

 

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria