Navigácia

 • Želáme Vám krásne Vianoce!

  Krásne sviatky a všetko dobré v novom roku všetkým želajú žiaci 3.A. 

 • MESIAC DECEMBER V 4.A

  Celý mesiac sme usilovne tvorili, na Vianoce sa tešili. S darčekmi sme pripravení, rodičia budú prekvapení.

  Mgr. B. Hochholczerová

 • Nádherný predvianočný čas v 2.A

  Šťastné a veselé sviatky prajú žiaci 2.A a p. uč. Monika Bernátová

 • Vianoce prichádzajú...

  Aj žiaci 2.B, 3.B, 4.B si upiekli tradičné medovníčky, aby aj oni pocítili vôňu a čaro blížiacich sa Vianoc. Následne si ich krásne vyzdobili a budú sa z nich tešiť pri vianočných stoloch vo svojich domovoch.

 • ❄️NOVEMBER A DECEMBER SÚ ZA NAMI❄️

  Aj v novembri a decembri sme vzorne pracovali. Svoje školské povinnosti sme si plnili nielen doma, ale v malých skupinkách sme zasadli aj do našich školských lavíc. Prajeme Vám veselé Vianoce a všetko dobré v novom roku 2021.

  Žiaci špeciálnej triedy 5.-6.-7. ročníka a triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Končošová DiS.art

 • Medovníčky - symbol Vianoc

  Vianoce sa blížia a s ich príchodom aj vôňa škorice, medu a klinčekov. Pekne to rozvoniavalo v našej školskej kuchynke, kde si žiaci špeciálnej triedy 9. ročníka, tak ako každý rok, upiekli tradičné koláčiky Vianoc – medovníčky. Pracovali v malej skupinke, kvôli epidemiologickej situácii, ale tradíciu neporušili ani tento rok a medovníčky si upiekli, ochutnali  a neskôr si ich vyzdobili. Popritom sme sa rozprávali o Vianočných zvykoch a tradíciách v ich rodinnom prostredí so sociálnou pedagogičkou Jankou.

   

                                                                                  Mgr. Iveta Šuranová

                                                                                     triedna učiteľka

 • ❄️LUCIE v ŠKD❄️

  V kalendári je 13. december sviatkom svätej Lucie. Tento magický dátum v minulosti sprevádzali rôzne zvyky, tradície a obyčaje. Najznámejším zvykom na sviatok svätej Lucie je chodenie bosoriek zahalených v bielych plachtách po chalupách, ktorých úlohou bolo vyhnať z gazdovských domov a dvorov strašidlá, zlých duchov, temné sily, choroby a trápenia. Aj my, v ŠKD, sme si pripomenuli zvyky a tradície na sviatok svätej Lucie. Dievčatá zahalené v bielom s pierkom v ruke povymetali všetky kúty v našej škole. Nezabudli aj na kúty v novovybudovanej regionálnej učebni – Slovenskej izbe, ktorá je pýchou našej školy. Učebňa bude slúžiť na výučbu regionálnej výchovy a tradičnej ľudovej kultúry. Ukrýva v sebe vzácne poklady Novohradu. Nájdete v nej odevy, ktoré si ľudia obliekali,  náradia, ktoré používali pri prácach na poliach, školské lavice, vyšívané obrusy, ale aj krásne maľované krčahy, ktoré sú kultúrnym dedičstvom obce Halič. V tomto predvianočnom čase, zdobí učebňu aj tradičný vianočný stromček visiaci zo stropu. Nechýbajú na ňom slamené ozdoby, oriešky, medovníky či jabĺčka. Učebňa prináša množstvo krásnych spomienok na našich predkov. Tešíme sa, že prostredníctvom priameho kontaktu s týmto bohatstvom, prinesieme našim žiakom pohľad do krásnej minulosti. Pohľad na krásne zvyky a tradície, ktorými sú napríklad aj zvyky na svätú Luciu.

  Deti a pani vychovávateľky ŠKD❄️

 • Aj v našej škole sme rozdávali lásku v krabiciach od topánok

  Vianoce sú sviatky lásky, pokoja, ktoré by mali ľudia sláviť v kruhu blízkych. Nie všetci však takúto vymoženosť majú. Sú medzi nami mnohí takí, ktorí už nikoho blízkeho nemajú. Nemá ich kto potešiť, usmiať sa na nich, pohladiť ich a popriať im požehnané Vianoce. Aj preto vznikla na Slovensku pred niekoľkými rokmi iniciatíva pod názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. 

  Aj my, na našej škole, sme sa do tejto iniciatívy zapojili. Deti spolu s rodičmi nabalili do krabíc pre opustených seniorov všakovaké prekvapenia. Naši starkí si tam nájdu knihy či krížovky na dlhé chvíle, kávičku, čaj a sladkosti na spoločné posedenia, pletené ponožky na zahriatie v chladných dňoch a na pamiatku krásne obrázky, vyšívané dielka či vianočné pozdravy od našich detí. Nabalili sme spolu úžasných päťdesiat darčekových krabíc. Spolu s ďalšími osemnástimi krabicami, ktoré nosili aj obyvatelia obce, tak opustení seniori v Haliči, okolitých obciach a tiež obyvatelia Domu Svätého Juraja v Starej Haliči, budú mať o niečo krajšie Vianoce. Budú vedieť, že deti a ich rodičia v Haliči myslia aj na nich a takýmto spôsobom im odovzdávajú vďaku za všetko to, čo počas svojho života pre svoje okolie urobili. Opäť v nich v toto čarovné obdobie zapália plamienok radosti a lásky. Buďte ešte dlho medzi nami...

 • Aktivity podporujúce zdravý životný štýl

  Žiaci, ale aj dospelí žijúci uprostred dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti, sme každodenne vystavovaný mnohým zložitým situáciám, ktoré kladú zvýšené nároky na naše zdravie. Okrem stresových vplyvov je náš organizmus nútený odolávať rôznym negatívnym javom. Stúpajúcu tendenciu majú aj niektoré ochorenia detí – obezita, cukrovka, alergie alebo je to nedostatok pohybu či konzumácia veľkého množstva sladkostí. Z týchto dôvodov má prevencia a zoznamovanie sa so zásadami správnej životosprávy, hygieny, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu nezastupiteľné miesto na škole. So žiakmi 2.A triedy sme sa rozprávali na tému: ,,Zdravá výživa“ pomocou powerpointovej prezentácie, ktorej cieľom bolo zdravé a správne stravovacie návyky a správny životný štýl. Potom pomocou pracovného listu o zdraví si mali žiaci uvedomiť dôležitosť hygienických návykov a zdravých potravín dôležitých pre ich zdravý život ako vhodnú prevenciu pred zdravotnými problémami a ochoreniami. Na záver nasledovala preventívna aktivita zameraná na poznanie zdravých a nezdravých potravín. Žiakom som prečítala úryvok o chorom macíkovi, kde žiaci si vybrali rôzny druh potravín a mali ho priradiť k makete zdravého alebo chorého macka. Cieľom aktivity bolo uvedomiť si význam zdravej výživy, správnej životosprávy a pohybových aktivít.

  „Všetkým deťom treba dať príležitosť dosiahnuť maximálne zdravie a vzdelanosť, aby v dospelosti mali dosť energie, schopnosti a zodpovednosti viesť zdravý spôsob života.“

   

  Mgr. Jana Chamuľová

  Sociálna pedagogička

 • Mikuláš v MŠ

  Ďakujeme Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, za úsmevy milé. Stretneme sa o rok zas. 

 • Šikovníci z ŠKD Lienka

  Snehuliačik pekný, biely, studený si, chladný celý. Z uhlíkov máš gombíky, klobúk hrniec veliký. Jednu máš len chybičku, miesto nosa mrkvičku.

  Bc. Monika Černáková

 • 🎅 MIKULÁŠ v ŠKD 🎅

  🎅MIKULÁŠ v ŠKD🎅 Ďakujeme, Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od Teba, za úsmevy milé. Stretneme sa o rok zas, príď Mikuláš, medzi nás.🎅 V piatok bol ten čarovný čas, keď do ŠKD prišiel Mikuláš🎅. S radosťou sme ho privítali, najkrajšie dary sme mu dali. Anjelinky s čertíkom nás pochválili, Mikulášikové maškrtky🍬🍫🍭 každému chutili. Ďakujeme za všetko Mikulášik náš, tešíme sa, keď prídeš opäť medzi nás. ❤️

  Deti a pani vychovávateľky ŠKD🌈

 • Mikuláš v našej škole

  Milujeme Mikuláša, lebo sladké dary znáša. Mikuláš, Mikuláš, bol som dobrý, čo mi dáš?

  1. stupeň ZŠ

 • 🎀ADVENTNÝ VENIEC🎀

  🎀ADVENTNÝ VENIEC🎀Adventné obdobie už tíško klope na dvere. Obdobie čarovné, plné očakávania. Očakávania niečoho krásneho, vznešeného a milostivého. Očakávania Vianoc. Je to čas, kedy slávime narodenie Ježiška. Najbližšia nedeľa je prvou adventnou nedeľou v tomto roku, kedy si v našich domácnostiach položíme na stoly adventné vence a spoločne zapálime prvú sviečku nádeje. Aj v našej školskej rodinke zapálime na adventnom venci sviečky: nádeje🕯️, mieru🕯️, priateľstva🕯️ a lásky🕯️. Touto cestou sa chceme poďakovať našim školníkom, pani upratovačke Anke, pani bufetárke Danke za pomoc pri príprave venčeka a tak isto sa chceme poďakovať Renke za vetvičky, ktoré na venčeku nesmú chýbať a rodine Budáčovej za konštrukciu, ktorá tvorí základ celého venčeka. Spoločnými silami sme vyčarili úsmev na tvárach detí, radosť v ich očiach i v našich srdciach. Prispeli sme tak ku čarovným chvíľam krásneho očakávania Vianoc🎄.  

  Vychovávateľky ŠKD🌈

 • POZNÁME VÍŤAZOV ZBERU GAŠTANOV

  A je to tu! Máme tu víťazov 1. stupňa:

  TRIEDY
  1. miesto: 2.A (367 kg), 2. miesto: 1.A (324,5 kg), 3. miesto: 4.A (250 kg).

  JEDNOTLIVCI
  1. miesto: Miška Dojčiarová z 1.A (315 kg), 2. miesto: Nelka Orlaiová zo 4.A (96,5 kg), 3. miesto: Róbert Pavlík z 2. A (67 kg).
  Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší zber, ktorý už prebieha a to je zber papiera. Touto cestou sa chceme poďakovať aj našej skvelej bufetárke Danke za výborné muffiny a krásnu a fajnú tortičku.

  Bc. Monika Černáková

 • Hrnčeky v 2.A

  Dnes opäť krásny deň v 2.A. Žiaci sa zahrali na hrnčiarov a vytvorili nádherné dielka. Zároveň sa oboznámili s hrnčiarstvom v našej obci.

  Mgr. Bernátová Monika

 • Potešili sme šatstvom a obuvou

  Aj napriek neočakávanej situácii v spoločnosti a s ňou spojenej obmedzenej prevádzke školy, sme aj tento rok urobili radosť. Pod patronátom pracovníčok projektu POP a p. Černákovej sme aj tento rok uskutočnili zbierku šatstva a obuvi pre sociálne slabé rodiny žiakov našej školy. Za dva mesiace sa nám spomocou rodičov a priateľov školy podarilo vyzbierať skoro dve desiatky vriec oblečenia a obuvi, ktoré ešte potešia tam, kde si to nemôžu dovoliť. Odovzdávanie tentokrát prebehlo buď priamo v škole, alebo v domovoch jednotlivých rodín. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým tým, ktorí do zbierky prispeli a podali pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú.

 • Hravá geometria v 2.A

  Geometriu vidíme okolo seba každý deň. Žiaci 2.A sa počas jednej hodiny zahrali na architektov a pomocou špajdlí a plasteliny vytvorili šikovnými prštekmi krásne stavby. Zopakovali si pojmy - bod, úsečka, kocka...... O tom, že ich práca bavila svedčia skvelé výtvory.

  Mgr. Monika Bernátová

   

 • 🍂🍁JESEŇ v ŠKD🍂🍁

  🍂🍁JESEŇ v ŠKD🍂🍁Na známosť sa všetkým dáva,  v jeseni lístie opadáva.🍂 Šu-šu šumia vetvičky, vraj naplnia košíčky🧺. Slniečko sa raduje🌞, šarkan s vetrom tancuje🪁. Hop-cup, hop-cup tralala, jeseň dary rozdala🍎🍐. Pani jeseň čarovala, pestré farby nám darovala🎨. My sme veru nelenili z jesenných darov sme tvorili.  Ježkov🦔, venčeky🍃, tekvičky🎃 aj okaté sovičky🦉. Chodby sme nimi ozdobili, pani Jeseň potešili. Pesničky🎶Hanička a Murko - Jeseň, Simsala- Žltočervená jeseň🍁

  🍁Deti a pani vychovávateľky ŠKD🌈🍁

 • 📖ŠTOPLÍK OČAMI DETÍ ŠKD🌈

  📖ŠTOPLÍK OČAMI DETÍ ŠKD🌈🖋️O Štoplíkovi ....kde bol a čo robil, kým do školy nechodil.📖 Stalo sa to v jeden pochabý aprílový deň: pršalo i snežilo, vietor zavýjal i slnko svietilo. I diali sa samé čudá: ožívala zem, meravé drevo stromov i skrehnuté konáriky kríkov – ale diali sa aj také čudá, čo sa každý rok nedejú. A diali sa nielen vonku pod oblohou, ale aj dnu medzi múrmi domov. A v jednom dome sa na polici v komôrke rozfrflalo víno vo fľaši.... Brrrrr, načisto tu splesniem ! Ako dlho ma ešte v tej starej fľaši nechajú?...... Takto sa začalo naše poznávanie Štoplika v ŠKD. 📖Prečítali sme si rozprávočky z knihy O Štoplíkovi, kým do školy nechodil. Rozprávali sme sa o spisovateľke Hane Ponickej. Pripomenuli sme si kto to je, jej životopis, knihy, ktoré písala.  Záverom deti nakreslili usmiateho Štoplika. 📖Teší nás, že naša škola bude niesť meno pani spisovateľky Hany Ponickej.

  Deti a pani vychovávateľky ŠKD🌈

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
  Družstevná č.11, 98511 Halič
 • 047/4392357 - Základná škola
  047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria