• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 160092 SF- občerstvenie 75,16 s DPH 10.01.2017 KUBO LC, s.r.o. 13.01.2017 18.09.2017
  Faktúra 5144 Potraviny ŠJ 123,72 s DPH 02.11.2021 ATC-JR, s.r. o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 01.12.2021 01.12.2021
  Faktúra 5137 Potraviny ŠJ 38,42 s DPH 29.10.2021 Valman, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 02.11.2021 02.11.2021
  Faktúra 5138 Potraviny ŠJ 112,56 s DPH 25.10.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 02.11.2021 02.11.2021
  Faktúra 5139 Potraviny ŠJ 212,35 s DPH 25.10.2021 Inmedia spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 02.11.2021 02.11.2021
  Faktúra 5140 Potraviny ŠJ 274,36 s DPH 30.10.2021 PEKÁREŇ, s.r. o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 12.11.2021 12.11.2021
  Faktúra 5141 Potraviny ŠJ 446,70 s DPH 31.10.2021 KUBO LC, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 12.11.2021 12.11.2021
  Faktúra 5142 Potraviny ŠJ 1,26 s DPH 08.10.2021 COOP Jednota Krupina Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 12.11.2021 12.11.2021
  Faktúra 5143 Potraviny ŠJ 403,70 s DPH 30.10.2021 M FRUIT s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 12.11.2021 12.11.2021
  Faktúra 5145 Potraviny ŠJ 155,53 s DPH 03.11.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 01.12.2021 01.12.2021
  Faktúra 5135 Potraviny ŠJ 225,03 s DPH 11.10.2021 Inmedia spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 02.11.2021 02.11.2021
  Faktúra 5146 Potraviny ŠJ 375,96 s DPH 08.11.2021 T-613, s. r. o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 01.12.2021 01.12.2021
  Faktúra 5147 Potraviny ŠJ 236,09 s DPH 08.11.2021 Bohuš Šesták s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 01.12.2021 01.12.2021
  Faktúra 5148 Potraviny ŠJ 330,47 s DPH 08.11.2021 Inmedia spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 01.12.2021 01.12.2021
  Faktúra 5149 Potraviny ŠJ 55,08 s DPH 15.11.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 01.12.2021 01.12.2021
  Faktúra 5150 Potraviny ŠJ 61,33 s DPH 11.11.2021 Inmedia spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 01.12.2021 01.12.2021
  Faktúra 5151 Potraviny ŠJ 106,47 s DPH 15.11.2021 Inmedia spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 01.12.2021 01.12.2021
  Faktúra 5152 Potraviny ŠJ 0,00 s DPH 29.11.2021 Valman, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 29.11.2021
  Faktúra 5153 Potraviny ŠJ 15,35 s DPH 29.11.2021 Valman, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 01.12.2021 01.12.2021
  Faktúra 5136 Potraviny ŠJ 0,00 s DPH 29.10.2021 Valman, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 29.10.2021
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3061