• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 160092 SF- občerstvenie 75,16 s DPH 10.01.2017 KUBO LC, s.r.o. 13.01.2017 18.09.2017
  Faktúra 37/2022 Dezinfekčné prostriedky 171,04 s DPH obj.15/2022 28.02.2022 RETRO LC, s.r.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 28.02.2022 28.02.2022
  Faktúra 28/2022 Jednorázové plastové obaly - ŠJ 84,60 s DPH obj.8/2022 17.02.2022 NOVOHYGIENE, s. r. o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 21.02.2022 21.02.2022
  Faktúra 29/2022 vodné, stočné 670,69 s DPH 22.02.2022 StVPS, a.s. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 22.02.2022 22.02.2022
  Faktúra 30/2022 vodné, stočné 42,80 s DPH 22.02.2022 StVPS, a.s. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 22.02.2022 22.02.2022
  Faktúra 31/2022 Materiál na údržbu 552,49 s DPH obj.9/2022 24.02.2022 Stavebniny DEK ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 24.02.2022 24.02.2022
  Faktúra 33/2022 Jednorázové plastové obaly - ŠJ 33,94 s DPH obj.11/2022 25.02.2022 NOVOHYGIENE, s. r. o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 25.02.2022 25.02.2022
  Faktúra 34/2022 Školské pomôcky MŠ 407,03 s DPH obj.12/2022 25.02.2022 Zábavné učení.cz ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 25.02.2022 25.02.2022
  Faktúra 35/2022 Čistiace potreby - ŠJ 154,68 s DPH obj.13/2022 28.02.2022 GASTROLUX, s.r.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 28.02.2022 28.02.2022
  Faktúra 36/2022 Kazetový strop, kancelársky nábytok 1 320.00 s DPH obj.2/2022 28.02.2022 WAMP, s.r.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 28.02.2022 28.02.2022
  Faktúra 38/2022 Elektrická energia - nedoplatok 288,34 s DPH 28.02.2022 SSE, a.s. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 28.02.2022 28.02.2022
  Faktúra 26/2022 Antigénové testy 151,50 s DPH 14.02.2022 Ganesh Deluxe, s.r.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 14.02.2022 14.02.2022
  Faktúra 5001/22 Potraviny ŠJ 226,30 s DPH 10.01.2022 ATC-JR, s.r. o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 31.01.2022 31.01.2022
  Faktúra 5002/22 Potraviny ŠJ 150,95 s DPH 12.01.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 31.01.2022 31.01.2022
  Faktúra 5003/22 Potraviny ŠJ 376,74 s DPH 13.01.2022 Bohuš Šesták s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 31.01.2022 31.01.2022
  Faktúra 5004/22 Potraviny ŠJ 186,63 s DPH 13.01.2022 Inmedia spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 31.01.2022 31.01.2022
  Faktúra 5005/22 Potraviny ŠJ 179,29 s DPH 17.01.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 31.01.2022 31.01.2022
  Faktúra 5006/22 Potraviny ŠJ 361,21 s DPH 17.01.2022 Inmedia spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 31.01.2022 31.01.2022
  Faktúra 5007/22 Potraviny ŠJ 138,86 s DPH 17.01.2022 Bohuš Šesták s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 31.01.2022 31.01.2022
  Faktúra 5008/22 Potraviny ŠJ 195,80 s DPH 24.01.2022 ATC-JR, s.r. o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 31.01.2022 31.01.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3061