• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 5158/22 Potraviny ŠJ 827,25 s DPH 21,12 KUBO LC, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 22.12.2022 22.12.2022
  Zmluva Zmluva o prenájme telocvične 01 -03/17 s DPH 14.12.2016 Tibor Hochholczer ZŠ s MŠ Halič Mgr. Dušan Šimov riaditeľ školy 02.01.2017
  Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov - bufet 01-12/17 s DPH 09.01.2017 Milan Peťko ZŠ s MŠ Halič Mgr. Dušan Šimov riaditeľ školy 09.01.2017
  Zmluva Zmluva o prenájme telocvične 1-6/17 s DPH 09.01.2017 Jana Kráľová ZŠ s MŠ Halič Mgr. Dušan Šimov riaditeľ školy 09.01.2017
  Zmluva Zmluva o prenájme telocvične 1-6/17 s DPH 09.01.2017 Peter Belko ZŠ s MŠ Halič Mgr. Dušan Šimov riaditeľ školy 09.01.2017
  Zmluva Zmluva o prenájme telocvične 1-6/17 s DPH 09.01.2017 Vladimír Husárik ZŠ s MŠ Halič Mgr. Dušan Šimov riaditeľ školy 09.01.2017
  Zmluva Zmluva o prenájme telocvične 1-6/17 s DPH 09.01.2017 Ing. Ivana Michalíková ZŠ s MŠ Halič Mgr. Dušan Šimov riaditeľ školy 09.01.2017
  Zmluva Zmluva o prenájme telocvične 1-6/17 s DPH 09.01.2017 Štefan Žingor ZŠ s MŠ Halič Mgr. Dušan Šimov riaditeľ školy 09.01.2017
  Zmluva Zmluva o prenájme telocvične 1-6/17 s DPH 09.01.2017 Peter Prečuch ZŠ s MŠ Halič Mgr. Dušan Šimov riaditeľ školy 09.01.2017
  Faktúra 160092 SF- občerstvenie 75,16 s DPH 10.01.2017 KUBO LC, s.r.o. 13.01.2017 18.09.2017
  Faktúra 217001 Rekonštrukcia podlahy 4 996,76 s DPH 16.01.2017 KOFEMIKA, s.r.o. 24.01.2017 18.09.2017
  Faktúra 2372743476 Telefonická služba 0,06 s DPH 16.01.2017 Orange, a.s. 24.01.2017 18.09.2017
  Faktúra 1700012 Kuchynský odpad 57,60 s DPH 16.01.2017 ecol Trade, s.r.o. 24.01.2017 18.09.2017
  Faktúra 7438247431 Zemný plyn nedoplatok 972,01 s DPH 18.01.2017 SPP, a.s. 24.01.2017 18.09.2017
  Faktúra 8792073787 Telefón 40,21 s DPH 18.01.2017 Slovak Telekom, a.s 24.01.2017 18.09.2017
  Faktúra 7155629302 Zemný plyn 1 551,00 s DPH 18.01.2017 SPP, a.s. 31.01.2017 18.09.2017
  Faktúra 201700667 Rámčeky 144,67 s DPH 30.01.2017 KARPEX Bohemia, s.r.o. 31.01.2017 18.09.2017
  Faktúra 9351700235 Poistenie majetku 125,09 s DPH 01.02.2017 Allianz, a.s 15.02.2017 18.09.2017
  Faktúra 17250032 Čistiace potreby 34,50 s DPH 01.02.2017 RETRO LC s.r.o. 15.02.2017 18.09.2017
  Faktúra 7203892649 Zemný plyn 1 700,00 s DPH 06.02.2017 SPP, a.s. 15.02.2017 18.09.2017
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3061