• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 15/2022/5 Prenájom nebytových priestorov - p. Katiová s DPH 23.02.2022 Mgr.Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 23.02.2022
  Zmluva 15/2022/2 Zmluva o spolupráci UMB BB s DPH 24.01.2022 Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 19.01.2022
  Zmluva 3/2022/1 Dek Trade s DPH 13.01.2022 Mgr. Radosla Čičmanec riaditeľ školy 25.01.2022
  Faktúra 104/2018 Dlažba 740,86 s DPH 17.08.2018 RESTA ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 31.08.2018 31.08.2018
  Faktúra 127/2023 Projektová lampa 83,01 s DPH 23.06.2023 AB COM CZECH,s.r.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 23.06.2023 23.06.2023
  Faktúra 8/2023 Projektová lampa 102,00 s DPH 27.01.2023 AB COM CZECH,s.r.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 27.01.2023 27.01.2023
  Faktúra 6/2018 Upratovací vozík 162,05 s DPH 12.01.2018 ADLERR, s.r.o. ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 29.01.2018 02.03.2018
  Faktúra 5008/23 Potraviny ŠJ 251,84 s DPH 25.01.2023 AG FOODS SK s. r. o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 31.01.2023 31.01.2023
  Faktúra 5102 Potraviny ŠJ 228,21 s DPH 12.10.2020 AG FOODS SK s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 03.11.2020 12.10.2020
  Faktúra 5039 Potraviny ŠJ 124,59 s DPH 18.02.2020 AG FOODS SK s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 10.03.2020 10.03.2020
  Faktúra 184/2017 Potraviny ŠJ 111,26 s DPH 14.11.2017 AG FOODS SK s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 30.11.2017 30.11.2017
  Faktúra 38/2018 ŠJ Potraviny ŠJ 97,50 s DPH 05.03.2018 AG FOODS SK s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 18.04.2018 18.04.2018
  Faktúra 139/2020 Učebnice 20,46 s DPH 22.09.2020 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 22.09.2020 22.09.2020
  Faktúra 84/2020 Učebnice 1 521,63 s DPH 23.06.2020 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 24.06.2020 24.06.2020
  Faktúra 101/2020 Učebnice 214,83 s DPH 31.07.2020 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 14.08.2020 14.08.2020
  Faktúra 252/2023 Učebnice 191,52 s DPH 18.12.2023 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 18.12.2023 18.12.2023
  Faktúra 59/2021 Učebnice 2 212.65 s DPH 07.05.2021 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 25.05.2021 25.05.2021
  Faktúra 106/2018 Učebnice 115,50 s DPH 23.08.2018 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 23.08.2018 23.08.2018
  Faktúra 98/2022 Učebnice - prírodoveda pre tretiakov 145,86 s DPH 15.05.2023 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 18.05.2023 18.05.2023
  Faktúra 102/2020 Učebnice 184,14 s DPH 31.07.2020 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 14.08.2020 14.08.2020
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3319