• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 17/2023/8 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu 10,00 s DPH 28.02.2023 Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 29.03.2023
  Objednávka 17/2021 Vybavenie učebne IKT 4 555.67 s DPH 10.03.2021 NEXINEO s. r. o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 10.03.2021
  Objednávka 11/2021 Jednorázové utierky do zásobníka 33,60 s DPH 02.03.2021 Tibor Varga TSV PAPIER ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 02.03.2021
  Objednávka 88/2020 Poštové poukážky ŠJ 25,07 s DPH 05.02.2021 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 05.02.2021
  Objednávka 12/2021 Tonery 49,80 s DPH 08.03.2021 David Kašina - DK-REN ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 08.03.2021
  Objednávka 13/2021 Kontrola bezpečnosti detského ihriska 120,00 s DPH 08.03.2021 EKOTEC spol. s r. o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 08.03.2021
  Objednávka 14/2021 učebné pomôcky 22,90 s DPH 03.03.2021 ECON vs, s. r. o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 03.03.2021
  Objednávka 16/2021 Vybavenie učebne IKT - SINO ZEROclient 4 439.23 s DPH 09.03.2021 NEXINEO s. r. o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 09.03.2021
  Objednávka 18/2021 Linoleum 1 910.30 s DPH 26.03.2021 INTERIÉR INVEST, s. r.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 26.03.2021
  Objednávka 9/2021 Farby 162,50 s DPH 22.02.2021 PPG Deco Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 22.02.2021
  Objednávka 87/2020 Stoly pod PC 2 920.00 s DPH 18.03.2021 Stolárstvo Priatka ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 18.03.2021
  Objednávka 19/2021 Policové skrine 1 200.00 s DPH 26.03.2021 Stolárstvo Priatka ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 26.03.2021
  Objednávka 20/2021 Školské pomôcky MŠ 252,60 s DPH 26.03.2021 HRAVO STAV s. r. o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 26.03.2021
  Faktúra 54/2021 Zásobník na dezinfekciu, dezinfekcia - MŠ 100,14 s DPH 25/2021 28.04.2021 SCANDI s. r. o. 14.05.2021
  Objednávka 25/2021 Zásobník na dezinfekciu, dezinfekcia - MŠ 100,14 s DPH 22.04.2021 SCANDI s. r. o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 22.04.2021
  Objednávka 26/2021 Lampa do projektrora 130,00 s DPH 21.04.2021 APM Technik s. r. o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 21.04.2021
  Objednávka 24/2021 Kosačka 530,92 s DPH 28.04.2021 Hurtík s. r.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 28.04.2021
  Objednávka 10/2021 Materiál na údržbu 64,22 s DPH 22.02.2021 REVITAL - SK ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 22.02.2021
  Objednávka 8/2021 Materiál na údržbu 288,46 s DPH 04.02.2021 MURAT - CK, s.r.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 04.02.2021
  Zmluva 13/2018 Zmluva o prenájme telocvične 9-12/18 s DPH 27.09.2018 Štefan Žingor ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 27.09.2018
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3061