Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 15/2022/6 Prenájom nebytových priestorov - p. Brunčák s DPH 23.02.2022 OZ VIKIPEMA Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva 5/2018 Zmluva o prenájme telocvične 1-6/18 s DPH 05.01.2018 Tibor Hochholczer ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva 4/2020 Zmluva o prenájme telocvične 1-6/20 s DPH 22.01.2020 TJ Slovan Halič ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva 5/2020 Zmluva o prenájme telocvične 1-6/20 s DPH 08.01.2020 Štefan Žingor ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva 6/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 15.07.2020 MARANATHA z.s. ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva 7/2020 Kúpna zmluva - potraviny pre ŠJ s DPH 20.08.2020 KUBO LC, s.r.o. ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva 8/2020 Kúpno - predajná zmluva s DPH 25.08.2020 Bohuš Šesták s.r.o. ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva 9/2020 Rámcová kúpna zmluva - potraviny pre ŠJ s DPH 25.08.2020 INMEDIA, spol. s r. o. ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva 10/2020 Kúpna zmluva - potraviny pre ŠJ s DPH 25.08.2020 T-613, s.r.o. ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva 11/2020 Kúpna zmluva - rámcová ZV048/19 - potraviny pre ŠJ s DPH 25.08.2020 ATC-JR, s.r.o ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva 12/2020 Kúpna zmluva - potraviny pre ŠJ s DPH 25.08.2020 M Fruit s.r.o. ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva 13/2020 Kúpno - predajná zmluva s DPH 25.08.2020 SAHNEBOHN ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva 14/2020 Rámcová kúpna zmluva - potraviny pre ŠJ s DPH 31.08.2020 Bidfood Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva 15/2020 Kúpno - predajná zmluva s DPH 31.08.2020 Pekáreň spol. s r. o. ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva 9/2018 Zmluva o nájme bytových priestorov s DPH 25.06.2018 René Malatinec ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva 6/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov - bufet 1-12/18 s DPH 05.01.2018 Milan Peťko ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva 4/2018 Zmluva o prenájme telocvične 1-6/18 s DPH 05.01.2018 Tomáš Libant ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva 2/2020 Zmluva o nájme bytových priestorov s DPH 01.01.2020 René Malatinec ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva 6/2021 Kúpna zmluva - rámcová ZV048/19 - potraviny pre ŠJ šk. rok 2021/2022 s DPH 30.08.2021 ATC-JR, s.r.o ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Zmluva 12/2021 Kúpna zmluva - potraviny pre ŠJ šk. rok 2021/2022 s DPH 31.08.2021 Ryba Žilina, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2123

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria