Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 5053 Potraviny ŠJ 168,24 s DPH 30.04.2021 PEKÁREŇ, s.r. o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 11.05.2021
Faktúra 5052 Potraviny ŠJ 465,04 s DPH 30.04.2021 M FRUIT s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 11.05.2021
Faktúra 5051 Potraviny ŠJ 464,26 s DPH 30.04.2021 KUBO LC, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 11.05.2021
Faktúra 5050 Potraviny ŠJ 131,86 s DPH 30.04.2021 Sahnebohm, spol. s r. o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 11.05.2021
Faktúra 5043 Potraviny ŠJ 0,00 s DPH 29.04.2021 Valman, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ
Faktúra 5049 Potraviny ŠJ 374,78 s DPH 29.04.2021 Inmedia spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 30.04.2021
Faktúra 5044 Potraviny ŠJ 11,88 s DPH 29.04.2021 Valman, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 30.04.2021
Objednávka 24/2021 Kosačka 530,92 s DPH 28.04.2021 Hurtík s. r.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Faktúra 54/2021 Zásobník na dezinfekciu, dezinfekcia - MŠ 100,14 s DPH 25/2021 28.04.2021 SCANDI s. r. o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 29.04.2021
Faktúra 54/2021 Zásobník na dezinfekciu, dezinfekcia - MŠ 100,14 s DPH 25/2021 28.04.2021 SCANDI s. r. o.
Faktúra 53/2021 Lampa do projektrora 130,00 s DPH 26/2021 28.04.2021 APM Technik s. r. o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 29.04.2021
Faktúra 52/2021 Kosačka 530,92 s DPH 24/2021 28.04.2021 Hurtík s. r.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 29.04.2021
Faktúra 50/2021 Poistenie majetku 153,62 s DPH 27.04.2021 Allianz - Slovenská poiťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 27.04.2021
Faktúra 5046 Potraviny ŠJ 173,42 s DPH 26.04.2021 Bohuš Šesták s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 30.04.2021
Faktúra 5047 Potraviny ŠJ 372,69 s DPH 26.04.2021 Inmedia spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 30.04.2021
Faktúra 5048 Potraviny ŠJ 294,71 s DPH 26.04.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Mgr. Iveta Látková vedúca ŠJ 30.04.2021
Faktúra 51/2021 Kancelárske potreby 272,77 s DPH 23/2021 23.04.2021 PAPERA s.r.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 27.04.2021
Objednávka 23/2021 Kancelárske potreby 272,77 s DPH 22.04.2021 PAPERA s. r. o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Objednávka 25/2021 Zásobník na dezinfekciu, dezinfekcia - MŠ 100,14 s DPH 22.04.2021 SCANDI s. r. o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
Objednávka 26/2021 Lampa do projektrora 130,00 s DPH 21.04.2021 APM Technik s. r. o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1653

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria